Particularment dirigit a aquelles persones que aspirin a obtenir un títol oficial, però també als alumnes que vulguin aprofundir en els seus coneixements. Els estudis de Pla Acadèmic permetran als nostres alumnes seguir un pla d’estudis especialitzat en Música Extrema que els donarà accés al Grau Professional, podent continuar amb l’especialització en Metal fins a la consecució del títol reglat.

MÉS INFORMACIÓ PRÒXIMAMENT

 

Tornar a l’oferta educativa